Danske Salmer (e)

Ved tilrettelæggelsen af kurset har forfatterne ud fra det store materiale i den danske salmeskat, valgt at fremhæve salmer med direkte forbindelse til højdepunkterne i kirkens forkyndelse, som den lyder ved kirkens højtider; jul, påske, pinse og advent. Højtiderne er repræsenteret med tekster fra henholdsvis samledigterne Brorson (julen), Kingo (påsken og Grundtvig (pinsen) og de samme tre digteres salmer om Kristi genkomst, samt Ingemann med specielt henblik på hans morgen - og aftensange.  

Det omtalte ekspeditionsgebyr på 125 kr dækker hele kurset plus en CD med salmer af Kingo, Brorson og Grundtvig. CDén vil blive sendt sammen med studiebrev tre.