Et nyt liv med Jesus (e)

Kurset:  Et nyt liv med Jesus består af 10 studiebreve, som vil besvare følgende spørgsmål:

1.       Hvad var det ved Jesus, der tiltrak mennesker i så store tal?

2.       Hvem har ansvaret for synden i vores liv?

3.       Er Gud lang borte, eller tager han altid initiativet og søger efter os?

4.       Er tro mere end viden, håb eller oplevelser?

5.       Hører alle fristelser og problemer fortiden til, når vi bliver født på ny?

6.       Hvordan kan mennesket forandre sig og lade sig kontrollere af Guds ånd?

7.       Hvordan kan vor vilje og motivation ændres, så vi lever i enighed med Gud?

8.       Er bønnen en nødvendig bestanddel af et godt kristenliv?

9.       Går tro og lydighed hånd i hånd?

10.    Hvad mener Gud, når han siger: ”Giv mig dit hjerte…”  (Ordsp. 23,6)