Paulus - teltmageren fra Tarsus (e)

Apostlen Paulus forstod bedre end nogen anden de gamle Skrifters budskaber om, at Gud altid har elsket hele verden, og han trængte igennem både de praktiske og trosmæssige hindringer, for at hele verden skulle høre om Jesus, verdens frelser og Messias. Han arbejdede utrætteligt for at sprede de gode nyheder om Jesus Kristus, og at tilgivelse er en gave, som alle kan tage imod, uanset baggrund.

Hvad var det, Paulus forkyndte, der havde sådan en effekt? Kursets 11 studiebreve udforsker Paulus´liv, hans baggrund og hans forkyndelsen og ser på, hvad der gjorde teltmageren Saulus til en af Guds store apostle.